• Trường THPT Minh Đức
  • Trường THPT Minh Đức
  • Trường THPT Minh Đức
  • Trường THPT Minh Đức
  • Trường THPT Minh Đức
  • Trường THPT Minh Đức
  • Trường THPT Minh Đức
  • Trường THPT Minh Đức
  • Trường THPT Minh Đức
  • Trường THPT Minh Đức

Giới thiệu đôi nét

Trường THPT Minh Đức được thành lập vào năm 2008 theo quyết định của Ủy Ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh. Ngay từ khi thành lập, nhà trường đã xác định sứ mệnh của Trường THPT Minh Đức là: “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC – TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU” Trường THPT Minh Đức luôn ý thức rằng: chất lượng đào tạo không chỉ là trách nhiệm của nhà trường đối với học sinh (HS) và xã hội, mà còn là uy tín của nhà trường đối với Phụ huynh học sinh(PHHS). Phương châm của trường THPT Minh Đức là “Trước khi dạy các em thành tài, hãy dạy các em thành người”. Chính vì vậy, Trường THPT Minh Đức là địa chỉ tin cậy để các bậc phụ...

xem thêm

Tin nổi bật