MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2015 -2016

Ngày: 12/10/2016


Hình khối 12

Khối 11

Lớp 11 A1 trong giờ  Lý của thầy Tùng

Giờ học sử: Các nước Đông Nam Á

Một số giờ học môn Toán

Giờ học Thể Dục

Và một số giờ học khác