HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG THPT MINH ĐỨC

Ngày: 23/10/2016


 Vào ngày 22/10/2016 BCH Chi Đoàn Trường THPT Minh Đức đã tổ chức Đại hội chi Đoàn bầu ra ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2016 – 2017. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, dưới đây là 1 số hình ảnh buổi đại hội!

IMG_0127IMG_0085IMG_0092IMG_0093IMG_0095IMG_0099IMG_0102IMG_0123IMG_0147IMG_0156IMG_0172IMG_0180IMG_0185IMG_0196
IMG_0214IMG_0219

IMG_0211

(Đoàn trường)