ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2018- 2019

Ngày: 29/12/2018


Vào ngày 28/12 vừa qua Đoàn thanh niên tổ chức Đại hội đoàn viên Chi đoàn trường THPT Minh Đức nhiệm kỳ 2018- 2019. Tại Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành đoàn cho năm học mới. Về tham dự buổi lễ còn có đồng chí Trần Văn Niên Hải- Uỷ viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Thanh niên trường học Quận Đoàn.

             Đồng chí Trịnh Ngọc Sang-  người dẫn chương trình Đại hội

 

                                             Các đồng chí cán bộ bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2018- 2019