Tuyển Sinh

  • THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 – 2019

    TUYỂN SINH LỚP 10 – 11 – 12 NỘI TRÚ – BÁN TRÚ – HAI BUỔI Ghi danh: Từ ngày 20.5.2018 – 30.6.2018 Nhập học: Ngày 02.07.2018 Hình thức: Xét tuyển Điều kiện : Học sinh mọi vùng miền...

    Ngày 27/ 05/ 2018
  • TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỢT II

    TUYỂN SINH 10 – 11 ĐỢT II HỆ HỌC: NỘI TRÚ – BÁN TRÚ – HAI BUỔI Ghi danh: Từ ngày 1.7.2017 – 15.7.2017 Nhập học: Ngày 01.08.2017 Hình thức: Xét tuyển Điều kiện: Học sinh có học lực trung bình và...

    Ngày 11/ 07/ 2017