TUYỂN DỤNG

 • Tuyển dụng giáo viên quản nhiệm năm 2018

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (V/v tuyển giáo gấp giáo viên quản nhiệm) Nhằm sắp xếp và đáp ứng nhân lực cho năm học 2018 – 2019 Trường THPT Minh Đức tuyển dụng gấp giáo viên quản nhiệm I. Vị trí tuyển...

  Ngày 19/ 08/ 2018
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11-2017

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (Trường THPT Minh Đức tuyển giáo viên quản nhiệm tốt nghiệp khoa toán) Do tiêu cực phí cao, giáo viên ra trường không có điều kiện xin việc tại quê đang cần việc chấp nhận...

  Ngày 23/ 11/ 2017
 • TUYỂN GẤP GIÁO VIÊN QUẢN NHIỆM

  1THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (V/v tuyển giáo gấp giáo viên quản nhiệm) Nhằm sắp xếp và đáp ứng nhân lực cho năm học 2017 – 2018 Trường THPT Minh Đức tuyển dụng gấp giáo viên quản nhiệm I. Vị trí tuyển...

  Ngày 11/ 08/ 2017