Hình Ảnh

  • HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG THPT MINH ĐỨC

     Vào ngày 22/10/2016 BCH Chi Đoàn Trường THPT Minh Đức đã tổ chức Đại hội chi Đoàn bầu ra ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2016 – 2017. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, dưới đây...

    Ngày 23/ 10/ 2016